ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ EΛΑΙΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ EΛΑΙΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ

Ο αυτοκινούμενος ελαιοσυλλέκτης ΜINOS NIK αποτελείται από δυο παράλληλους οριζόντιους κυλίνδρους με 24 ράβδους ο κάθε ένας.

Σκοπός του είναι η εύκολη και γρήγορη συγκομιδή του ελαιόκαρπου από τα κλαδιά που κόπτονται από το δέντρο, ο διαχωρισμός του καρπού από τα φύλλα, και το ταυτόχρονο σάκιασμα του.

Επίσης, λειτουργεί και ως κλασσικό ελαιοραβδιστικό καθώς φέρει δυναμό και ρυθμιστή τάσης για τη λειτουργία από 1 έως 4 βέργες.

Ο τύπος του κινητήρα που χρησιμοποιείται είναι από 5,5 Ηp έως 6 Hp κατ’ επιλογή του πελάτη.