ΑLGIT SUPER ΕΚΧΥΛΥΛΙΣΜΑ ΦΥΚΙΩΝ

ΑLGIT SUPER ΕΚΧΥΛΥΛΙΣΜΑ ΦΥΚΙΩΝ

•Κατάλληλο για διαφυλλικούς ψεκασμούς και υδρολιπάνσεις
•Γρήγορη ανάπτυξη των φυτών και αύκηση παραγωγής
•Ενίσχυση των φυτών σε κατάσταση stress
•Καλύτερη απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
1L
5L

ANA
20
5