Η/Ζ HYUNDAI AΘΟΡΥΒΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 70DB 3000 ΜΕ ΜΙΖΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΔΕ

Η/Ζ HYUNDAI AΘΟΡΥΒΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 70DB 3000 ΜΕ ΜΙΖΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΔΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ KVA HP VOLT ΤΕΠΟΖΙΤΟ ΚΙΛΑ
40C23 7 10 380/12 16,5Λ 167

ME ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΠΟΖΙΤΑ 3000 ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΕΡΟΨΥΚΤΑ ME ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΤΑΣΕΩΣ AVR