Κλείστρο Χειρός δύο Μοχλών για Μεταλλικά Καπάκια

Κλείστρο Χειρός δύο Μοχλών για Μεταλλικά Καπάκια