ΜΠΕΚ ΣΠΡΕΥ ΣΤΑΘΕΡΟ

ΜΠΕΚ ΣΠΡΕΥ ΣΤΑΘΕΡΟ

Category:
Παροχή (lt/h) Ακτίνα (m) Συσκ.
70 7.0 – 10 τεμ./Συσκ. 10
120 8.0 – 10 τεμ./Συσκ 10