Πλαστικός Σωλήνας Μεταγγίσεως με Τρόμπα και Βρυσάκι

Πλαστικός Σωλήνας Μεταγγίσεως με Τρόμπα και Βρυσάκι