Πλαστικό Φυσερό Σκόνης 1,5kg

Πλαστικό Φυσερό Σκόνης 1,5kg

Category:
• Plastic bellows
• Tank capacity 1.5 kg
• Grinder
• Suitable for distributing powder in agriculture
• Extension pole and powder spreader
• Net weight 0.75 kg approx.