30-10-10 Πρασινα φυτά και ανάπτυξη

30-10-10 Πρασινα φυτά και ανάπτυξη

Category:

•NPK 30-10-10 +ιχν
•Άμεσης δράσης
•Έντονη ανάπτυξη και πράσινο φύλλωμα
•Πλήρως υδατοδιαλυτό

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
500g
1Kg
2Kg

ΑΝΑ
30
25
15