Αντίδι ανοιχτό

Αντίδι ανοιχτό

0.69

Category:

Ποικιλία με επιμήκη φύλλα, λευκή καρδιά, κατάλληλη για πρώιμη καλλιέργεια. Διατίθεται σε φάκελο των 10 g.

Συσκευασία: Φάκελος
Εποχή σποράς: Φθινόπωρο, Χειμώνας
Μήνας σποράς: Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος
Ημέρες συγκομιδής μετά τη σπορά: 40 – 45

Λατινική ονομασία: Cichorium endivia crispum

Ποικιλία : Curled
Ωριμότητα: μεσοπρώιμη
Μέγεθος φυτού (cm): 35/45
Χρώμα : πράσινο

Σπόροι ανά γραμμάριο: 550-600
Διάρκεια βλαστικότητας σπόρων (έτη): 6-7
Βάθος φύτευσης (cm): 1-1,5
Απόσταση φύτευσης μεταξύ των γραμμών (cm) : 40-50
Απόσταση φύτευσης επί της γραμμής (cm): 25-30
Βλάστηση σπόρου σε ημέρες: 7-10
Ενδεικτική θερμοκρασία ανάπτυξης: 20-25 o C
Συγκομιδή 90 ημέρες από τη φύτευση
Ποσότητα φύτευσης ανά τετραγωνικό (g): 1,5-2
Ενδεικτική απόδοση ανά τετραγωνικό (kg): 2,5

Πρόκειται για απλή ποικιλία σπόρου. Μπορείτε να κρατήσετε σπόρους από τα φυτά και να τους σπείρετε.
Η συσκευασία γίνεται με εγγύηση διασφάλισης ποιότητας και όλες οι συσκευασίες έχουν ημερομηνία λήξης.
Ο αεροστεγώς κλεισμένος φάκελος αλουμινίου σας εγγυάται τη βλαστικότητα/φυτρωτικότητα των σπόρων.
Οι πληροφορίες της καλλιέργειας είναι ενδεικτικές. Μπορεί να υπάρχουν πιθανές αποκλίσεις από τις παραπάνω πληροφορίες.