ΑΣΠΡΟ-ΜΑΥΡΟ ΦΙΛΜ ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ SILOMAX®

ΑΣΠΡΟ-ΜΑΥΡΟ ΦΙΛΜ ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ SILOMAX®

Το ασπρο-μαύρο φιλμ ενσίρωσης καλύπτει και προστατεύει τη χειμέρια τροφή των ζώων, από μια αδιαφανή λευκή και μαύρη μεμβράνη η οποία παράγεται σε πάχος που κυμαίνεται μεταξύ 150my και 200my.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:
8m x 30m
10m x 30m
12m x 30m
12m x 40m
14m x 30m
14m x 40m
16m x 30m
16m x 40m