Bob Martin Flea Collar

Bob Martin Flea Collar

Category:

Για μεγάλα σκυλιά

1 κολλάρο, 60cm

Το κολλάρο αυτό ελέγχει τους ψύλλους και τα τσιμπούρια χάρης το ενεργό συστατικό, διμεθικόνη μέχρι και 6 εβδομάδες.