ΚΟΥΒΑΣ 5lt

ΚΟΥΒΑΣ 5lt

Αυτός ο πλαστικός κάδος έχει χωρητικότητα 5 λίτρων και λειτουργεί με τους ίδιους τρόπους με τους υπόλοιπους περιέκτες που είναι προφανείς σε περίπτωση παραβίασης. Αφού συνδεθεί το καπάκι, τότε μπορεί να αφαιρεθεί μόνο με το σπάσιμο της γλωττίδας που φαίνεται από την παραβίαση. Αυτός ο τύπος δοχείων είναι ιδανικός όταν επιθυμείται η επισιτιστική ασφάλεια και η ιχνηλασιμότητα.