ΔΕΝΤΡΟΚΟΜΙΑ ΔΕΝΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ

ΔΕΝΤΡΟΚΟΜΙΑ ΔΕΝΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ

Category:
  • Πλήρης οδηγός περιποίησης όλων των καρποφόρων δένδρων. Λίπανση-Κλάδεμα-Εμβολιασμοί- Εχθροί και Ασθένειες-Αντιμετώπιση.