Διακοσμητικός Φλοιός πεύκου 20-40 MM10L

Διακοσμητικός Φλοιός πεύκου 20-40 MM10L

Category:

•Ειδικά διαμορφομένος για διακοσμητική χρήση
•Ανθεκτικός
•Προστασία του εδάφους από ξηρότητα
•Πραστασία των φυτών από ζιζάνια
•Αργή αποικοδόμηση