ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΣΙΡΩΜΑΤΟΣ

ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΣΙΡΩΜΑΤΟΣ

Τα BEfresh είναι μια σειρά προϊόντων που παρέχουν λύσεις για την παράταση της διάρκειας ζωής των φρούτων, των λαχανικών και των διακοσμητικών φυτών. Εξαλείφει το αιθυλένιο, επιβραδύνοντας τη διαδικασία ωρίμανσης των ευπαθών προϊόντων, εξουδετερώνοντας τις Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (ΠΟΕ) που είναι υπεύθυνες για δυσάρεστες μυρωδιές, και μειώνοντας τον πολλαπλασιασμό των σπορίων μυκήτων.
Οι κόκκοι BEfresh αποτελούνται από ένα απορροφητικό υλικό που εξάγεται από φυσικές πορώδεις αργίλους και υπερμαγγανικό κάλιο.
Τα κοκκώδη προϊόντα BEfresh έχουν την υψηλότερη απορροφητική ικανότητα στην αγορά (4,5 λίτρα αιθυλενίου ανά κιλό κόκκων, έναντι 4,1 λίτρων αιθυλενίου που απορροφά ένα κιλό από το αμέσως επόμενο απορροφητικό προϊόν).

ΦΑΚΕΛΛΑΚΙΑ:
Τα φακελλάκια BEfresh αποτελούν την τέλεια λύση για την απομάκρυνση του αιθυλενίου και άλλων μολυσματικών ουσιών που υπάρχουν κατά τη μεταφορά και αποθήκευση φρούτων, λαχανικών και καλλωπιστικών φυτών.