Dr. Trapp’s Snake Out

Dr. Trapp’s Snake Out

Category:
  1. Απωθητική συσκευή φιδιών
  2. Έτοιμη για χρήση
  3. Διάρκεια 3 – 4 μήνες
  4. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
  5. Δόση: 80γραμμάρια / 20 – 25 τ.μ.
  6. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου
  • Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος
  • Να φοράτε προστατευτικά γάντια
  • Πλύσιμο χεριών σχολαστικά μετά την χρήση του