ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΠΑΣΤΗΡΩΝ GRIFO ΙΤΑΛΙΑΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΠΑΣΤΗΡΩΝ GRIFO ΙΤΑΛΙΑΣ

ΤΥΠΟΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
RIALZO P ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΠΑΣΤΗΡΑ & ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ PPM/PM/PMI
RIALZO D ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΠΑΣΤΗΡΑ & ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ DM
RIALZO D20 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΠΑΣΤΗΡΑ & ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ DVEP20
RIALZO D30 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΠΑΣΤΗΡΑ & ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ DVEP30