ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΑ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ GRIFO ΙΤΑΛΙΑΣ

ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΑ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ GRIFO ΙΤΑΛΙΑΣ

20.80

ΒΑΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΟΣ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
SCOLA ΒΑΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΟΣ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ 81 ΘΕΣΕΩΝ