ESP-RZX – INDOOR / OUTDOOR

ESP-RZX – INDOOR / OUTDOOR

Category:

•4,6, ή 8 στ. Εσωτ./εξωτ. χώρου
• Διάρκεια ποτίσμ. από 0 – 199 λεπτά
• Ανεξάρτητο πρόγραμμα για κάθε στάση •
6 εκκινήσεις για κάθε στάση
• 4 επιλογές άρδευσης ανά στάση: Ημέρες εβοδομάδας, Μονές / Ζυγές ημέρες, Πότισμα κάθε 1-14 ημέρες .

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
INDOOR, 4 ST.
INDOOR, 6 ST.
INDOOR, 8 ST.
OUTDOOR, 4 ST.
OUTDOOR, 6 ST.
OUTDOOR, 8 ST.