ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ( ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ) 220V

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ( ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ) 220V

ΤΥΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Α ΦΟΡΤΙΣΗΣ Α ΦΟΡΤΙΣΗΣ Κg
HYBC-20 60D07 12V & 24V 12V ΕΩΣ & 400Αh 24V ΕΩΣ & 200Αh 12V 2-4-6-8-10-15A 24V 3,5-7,5A 1,99