ΦΡΕΑΤΙΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ

ΦΡΕΑΤΙΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ

Category:
ΦΡΕΑΤΙΟ STANDARD

H:30,2cm LxW:50,40×37,6cm IxW:41,40×28,

ΦΡΕΑΤΙΟ JUMBO
H:30,2cm LxW:64×49,5cm IxW:51,8×36,7