ΦΡΕΑΤΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ

ΦΡΕΑΤΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ

Category:

ΦΡΕΑΤΙΟ ΜΙΝΙ
H:23,6cm D: 20cm d:16,2

ΦΡΕΑΤΙΟ LARGE
H:25,6cm D: 31,5cm d:24,2