ΓΑΝΤΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΜΕ ΚΟΚΚΟΥΣ XL

ΓΑΝΤΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΜΕ ΚΟΚΚΟΥΣ XL

HGVΚ 05
ΒΑΜΒΑΚΙ Α’ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΙΔΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ