Η/Ζ HYUNDAI ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΙΖΑ,MΠΑΤΑΡΙΑ & ΡΟΔΕΣ

Η/Ζ HYUNDAI ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΙΖΑ,MΠΑΤΑΡΙΑ & ΡΟΔΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ KVA HP VOLT ΤΕΠΟΖΙΤΟ ΚΙΛΑ
40C20 7 10 220/12 13Λ 113

ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΠΟΖΙΤΑ 3000 ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΕΡΟΨΥΚΤΑ ME ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΤΑΣΕΩΣ AVR