Η/Ζ HYUNDAI ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΑ ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ Ή ΜΙΖΑ,ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΡΟΔΕΣ

Η/Ζ HYUNDAI ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΑ ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ Ή ΜΙΖΑ,ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΡΟΔΕΣ

ΕΚΚΙΝΗΣΗ KVA ΚΩΔΙΚΟΣ WATT HP VOLT TEΠΟΖΙΤΟ ΚΙΛΑ
ΣΧΟΙΝΙ 8 40C12 6500 15 220/12 23 ΛΙΤΡΑ 84

ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΠΟΖΙΤΑ 3000 ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΕΡΟΨΥΚΤΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΤΑΣΕΩΣ AVR