Η/Ζ HYUNDAI ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΑ ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ Ή ΜΙΖΑ,ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΡΟΔΕΣ

Η/Ζ HYUNDAI ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΑ ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ Ή ΜΙΖΑ,ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΡΟΔΕΣ

ΕΚΚΙΝΗΣΗ KVA ΚΩΔΙΚΟΣ WATT HP VOLT TEΠΟΖΙΤΟ ΚΙΛΑ
MIZA 8 40C13 6500 15 220/12 23 ΛΙΤΡΑ 89

ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΠΟΖΙΤΑ 3000 ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΕΡΟΨΥΚΤΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΤΑΣΕΩΣ AVR