ΚΑΔΟΙ ΕΛΑΙΩΝ – ΠΑΤΗΤΗΡΙΑ

ΚΑΔΟΙ ΕΛΑΙΩΝ – ΠΑΤΗΤΗΡΙΑ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ
230
400
500
750
1000
1500
2500
4000
10000

ΥΨΟΣ
0,60
0,67

0,93
0,93
1,17
1,25
1,50
2,35

ΔΙΑΜ. ΒΑΣΗΣ
0,69
0,95

1,00
1,17
1,20
1,55
1,78
2,20

ΔΙΑΜ. ΚΟΡΥΦΗΣ
0,85
1,08

1,18
1,34
1,53
1,82
2,10
2,45