ΚΑΣΠΩ FESTONE

ΚΑΣΠΩ FESTONE

Category:

ΣΡΟΜΙΟ
20
25
30
35
40
50
60

ΒΑΣΗ
18
23
28
32
37
47
55

ΜΗΚΟΣ
12
15
19
22
25
31
37

ΥΨΟΣ
9
11
12
14
16
19
23

ΛΙΤΡΑ
1,70
3,20
5,20
8,00
11,70
23,50
39,00

ΠΙΑΤΟ
241
243
244
245
246
248
με 4 ΡΟΔΕΣ