ΝΗΜΑ ΡΑΦΗΣ

ΝΗΜΑ ΡΑΦΗΣ

Πολυεστερικό νήμα ραφής αρίστης ποιότητας για τη ραφή των σάκων. Κατάλληλο για χρήση σε όλες τις μηχανές. Προσφέρεται σε συσκευασίες 250gr για μηχανές χειρός μέχρι 7,5kg για αυτόματες μηχανές.

Μπομπίνες 250gr για μηχανές χειρός.

Μπομπίνες 7,5kg για αυτόματες μηχανές.