Οικολογικη Φυτοπροστασια ΔΑΚΟ – ΦΑΚΑ

Οικολογικη Φυτοπροστασια ΔΑΚΟ – ΦΑΚΑ

3.20

Category:

Η παγίδα δρα ως δολοματικός ψεκασμός προσελκύοντας και εξοντώνοντας τα ακμαία της μύγας μεσογείου

Μετά από εκτενή πειραματισμό και χρόνια παρατηρήσεων καταλήξαμε να χρησιμοποιήσουμε των τροφοτροπισμό , οπού με συνδυασμένη δράση των πιο αποτελεσματικών τροφικών ελκυστικών, καθώς και τον χρωμοτροπισμο έλκουμε το έντομο στην παγίδα. Η επιφάνεια της παγίδας είναι εμποτισμένη με τη δραστική ουσία deltamethrin. Η εντομολογική δράση της βασίζεται στους χημειοδεκτες που βρίσκονται στα ποδιά των εντόμων χαρακτηριστικό που βοηθά στην απορρόφηση της δραστικής ουσίας και οδηγεί στη εξόντωση τους.

Το έντομο δεν θα εξοντωθεί πάνω στην παγίδα αλλά λίγα μετρά μακριά από αυτήν (όταν πλέον θα έχει απορροφήσει την δραστική ουσία της παγίδας).

Η αποτελεσματικότητα της παγίδας είναι δοκιμασμένη στα εσπεριδοειδή, πυρηνοκαρπα, ρόδια, συκιά και μήλοειδη.