ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ Μεταμφυτεύσεις νεαρών φυτών

ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ Μεταμφυτεύσεις νεαρών φυτών

•NP 4-20 +20% o.o.
•Σε μορφή minigran
•Για πλούσιο ριζικό σύστημα
•Πλούσιο σε φώσφορο

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
100g

250g

ANA:
250
50