ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΓIA Η/Ζ HYUNDAI ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΓIA Η/Ζ HYUNDAI ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 380V D 7000 ET & D 7000 ETS 40C51