ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΓIA Η/Ζ HYUNDAI ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ