ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΓIA Η/Ζ HYUNDAI ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΓIA Η/Ζ HYUNDAI ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 220V D 7000 EM & D 7000 EMS 40C50