ΠΙΝΕΛΟ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ INGCO

ΠΙΝΕΛΟ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ INGCO

ΦΥΣΙΚΗ ΤΡΙΧΑ 100%

1”

ΜΗΚΟΣ ΤΡΙΧΑΣ 44mm

1,5″

ΜΗΚΟΣ ΤΡΙΧΑΣ 44mm

2″

ΜΗΚΟΣ ΤΡΙΧΑΣ 51mm

2,5″

ΜΗΚΟΣ ΤΡΙΧΑΣ 51mm

3
ΜΗΚΟΣ ΤΡΙΧΑΣ 57mm