ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ ΣΧΟΙΝΙΑ

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ ΣΧΟΙΝΙΑ

Είναι βυθιζόμενα, κατάλληλα για αλιευτική και ναυτιλιακή χρήση καθώς και για αγροτικές εργασίες ή για οποιαδήποτε εφαρμογή.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:
Διάμετρος 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm