ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ Ρ-126

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ Ρ-126

  • P126-19-F 15mm
  • P126-22-F 20mm

• Κοφτερό για μεγάλο διάστημα και καθαρή κοπή με λιγότερη τριβή από την ειδική
διαδικασία ακονίσματος της λάμας
• Ευκολότερη πρόσβαση με τη στενή κεφαλή κοπής