ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΕ ΒΑΣΗ ME ANTΛΙΑ FARMATE