ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ PRO-3L ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΕΦΑΛΗ & ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ