ΣΕΙΡΆ: ESP-LXME (ΕΠΕΚΤΆΣΙΜΟΣ ΈΩΣ 48 ΣΤ.)

ΣΕΙΡΆ: ESP-LXME (ΕΠΕΚΤΆΣΙΜΟΣ ΈΩΣ 48 ΣΤ.)

Category:

• 8 ή 12 στάσεων, επεκτάσιμος έως 48 στάσεις
• 4 προγράμματα
• 8 εκκινήσεις για κάθε πρόγραμμα
• Διάρκεια ποτίσμ. από 0 – 12ώρες.
• Καθυστέρηση ανάμεσα στις στάσεις: από 1 δευτ. έως 9 ώρες
• αισθητήρας ρυθμιζόμενος ανά στάση

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
ΠΡΟΓΡ/ΣΤΉΣ ΑC8 -48
ΠΛΑΚΈΤΑ ΕΠΈΚΤ. 3 ΣΤ.
ΠΛΑΚΈΤΑ ΕΠΈΚΤ. 6 ΣΤ.
ΠΛΑΚΈΤΑ ΕΠΈΚΤ. 8 ΣΤ.