ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΛΑΣΤΙΧΟΣΩΛΗΝΩΝ MIKALOR

ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΛΑΣΤΙΧΟΣΩΛΗΝΩΝ MIKALOR

Category:
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:                 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
8 -16                                             200τεμ.
12 – 20                                          200τεμ.
16 – 27                                          200τεμ.
20 -32                                           200τεμ.
25 – 40                                          100τεμ.
30 – 45                                          100τεμ.
32 – 50                                          100τεμ.
40 – 60                                          100τεμ.
50 – 70                                          100τεμ.

60 – 80                                          100τεμ.

ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ