ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ

ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ

Category:
ΙΝΤΖΕΣ:
3/4 χ 1/2
1 χ 3/4
1 χ 1/2
1¼ χ 1
¼ χ 3/4
1¼ χ 1/2
1½ χ 1¼
1½ χ 1
1½ χ 3/4
1½ Χ ½
2 χ 1½
2 χ 1¼
2 χ 1
2 χ 3/4
2 χ 1/2
2½ χ 2
2½ χ 1½
3 χ 2½
3×2
3 χ 1½
3 χ 1¼
3 χ 1
4 x 3
4 χ 2½