ΣΚΑΠΤΙΚΟ 4H ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟ

ΣΚΑΠΤΙΚΟ 4H ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟ

Κινητήρας: ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΣ
Κινητήρας: ΒΕΝΖΙΝΗΣ
Κυβισμός: 35cc
Εκκίνηση: Χειρόμιζα
Ταχύτητες: 1
Μετάδοση: Κορώνα – Πηνίο
Φρέζα: 25CM