ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΣΕΙΡΑ 6300

ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΣΕΙΡΑ 6300

Category:

Εκτοξευτές μικρής ακτίνας,
στατικοί Πίεση λειτουργίας:
1-2 Atm
Είσοδος ½” θηλυκών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
ΣΩΜΑ 6302 – 2½”
ΣΩΜΑ 6304 – 4”