ΤΑΦ ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛΙΩΤΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ

ΤΑΦ ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛΙΩΤΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ

Category:

Φ 20 χ ¾” χ 20
Φ 25 χ 1” χ 25
Φ 25 χ ¾” χ 25
Φ 32 χ ¾” χ 32
Φ 32 χ 1” χ 32
Φ 40 χ 1½” χ 40
Φ 40 χ 1¼” χ 40
Φ 50 χ 1½” χ 50
Φ 50 χ 2” χ 50
Φ 63 χ 2” χ 63
Φ 75 χ 2” χ 75
Φ 75 χ 2½” χ 75
Φ 90 χ 3” χ 90