ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

Αυτοκόλλητη ταινία μονώσεως για ηλεκτρολόγους ή ψυκτικούς, με διηλεκτρική αντοχή. Κατάλληλη για μόνωση καλωδιώσεων, σωλήνων και καλωδίων σε κλιματιστικές εγκαταστάσεις.Διαθέσιμα χρώματα: λευκή, κίτρινη, κόκκινη, μαύρη

ΧΑΡΑΚΤ.
ΛΕΥΚΟ 19mm x 20yrds
ΜΑΥΡΟ 19mm x 20yrds
ΚΙΤΡΙΝΟ 19mm x 20yrds
ΚΟΚΚΙΝΟ19mm x 20yrds Συσκ. 250

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
250
250
250
250