ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ (ΜΕ ΚΟΛΛΑ)

ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ (ΜΕ ΚΟΛΛΑ)

Αυτοκόλλητη ταινία μονώσεως για ηλεκτρολόγους ή ψυκτικούς, με διηλεκτρική αντοχή. Κατάλληλη για μόνωση καλωδιώσεων, σωλήνων και καλωδίων σε κλιματιστικές εγκαταστάσεις.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
ΑΣΠΡΟ 50mm x 20yrds
ΜΑΥΡΟ 50mm x 20yrds

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
100
100