ΤΑΠΕΡ 500ml

ΤΑΠΕΡ 500ml

Αυτός ο πλαστικός κάδος έχει χωρητικότητα 0,5 λίτρων και λειτουργεί με τους ίδιους τρόπους με τους υπόλοιπους δοχείς που είναι προφανείς σε περίπτωση παραβίασης. Μόλις το καπάκι έχει τοποθετηθεί, μπορεί να αφαιρεθεί μόνο με το σπάσιμο της γλωττίδας που φαίνεται από την παραβίαση. Αυτός ο τύπος δοχείων είναι ιδανικός όταν επιθυμείται η επισιτιστική ασφάλεια και η ιχνηλασιμότητα.