ΤΑΥ ΝΙΠΕΛ – ΦΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ

ΤΑΥ ΝΙΠΕΛ – ΦΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ

Category:

Φ 16 χ ½” χ 16

Φ 16 χ ¾” χ 16

Φ 20 χ ½” χ 20

Φ 20 χ ¾” χ 20

Φ 20 χ 1” χ 20

Φ 25 χ ½” χ 25

Φ 25 χ ¾” χ 25