ΤΥΡΦΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ 0 – 10 mm εδαφοβελτιωτικό

ΤΥΡΦΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ 0 – 10 mm εδαφοβελτιωτικό

ΣΥΣΕΥΑΣΙΑ:
250 LT