ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Category:

Η ελιά είναι από τις σημαντικότερες καλλιέργειες της χώρας μας . Σε πολλές όμως περιπτώσεις δεν κρίνεται οικονομικά συμφέρουσα . Ο κύριος λόγος είναι ότι στηρίζεται σε παραδοσιακές μεθόδους . Η καλλιέργεια της ελιάς βασίζεται στην εμειρία πολλών αιώνων και εξελίσσεται συνέχεια , με βάση σύγχρονες τεχνικές . Τώρα πια , υπάρχουν πολλά παραδείγματα ενταντικής ελαιοκαλλιέργειας , που αποδεικνύουν ότι αυτό το ολιγαρκές δέντρο μπορεί να αξιοποιήσει μια ορθολογική τεχνική και να φτάσει σε παραγωγικά επίπεδα τέτοια , έτσι ώστε να γίνει ανταγωνιστικό . ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ καταγράφει τις σύγχρονες κατευθύνσεις σε ότι αφορά την επιλογή των ποικιλιών , το φύτευμα , τον πολλαπλασιασμό , τις τεχνικές βελτίωσης , την αντιμετώπιση των εχθρών και των ασθενειών , το μάζεμα του καρπού και την επεξεργασία του . Είναι πια καιρός να ανανεωθεί η ελαιοκαλλιέργεια της χώρας μας . Οι μέθοδοι που προτείνονται βελτιώνουν την οικονομικότητα και συνβάλλουν στην ποιοτική βελτίωση του λαδιού και της επιτραπέζιας ελιάς .